Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Σας πληροφορούμε ότι η οικογένεια του εκλιπόντος Προέδρου του Εθνικού Τμήματος/ΔΕΑ Καλογερόπουλου Κων/νου θα πραγματοποιήσει το ετήσιο μνημόσυνο στη μήμη του, την 8-1-2012, στα Βασιλικά Ευβοίας, ώρα 09.30
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Καραπατάκης                                          Βασίλειος Παπάς