Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Αναφορά στην Τοπική Διοίκηση Χίου σε περιοδικό


Μπείτε στην ιστοσελίδα της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης:
και διαβάστε το νέο τεύχος του περιοδικού μας ''Δύναμη'' αριθ. 15. Υπάρχει σχετική αναφορά στην Τοπική Διοίκηση Χίου.