Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Τ.Δ ΖΑΚΥΝΘΟΥΤΕΑΕΤΔΕΑ.jpg
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.)
Ικτίνου 2 – 105 52  ΑΘΗΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Στις 4 Μαρτίου 2013 και στα πλαίσια της 26ης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών Ζακύνθου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου ‘’ΠΑΛΑΤΙΝΟ’’ εκτός των θεμάτων που συζητήθηκαν, συζητήθηκε και το Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό με την συμμετοχή του
Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου και του Μέλους κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλείου.
Στην παραπάνω συγκέντρωση μετά από πρόσκληση του Τοπικού Αντιπροσώπου του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. παρευρέθηκε και ο Πρόεδρός μας κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος, ο οποίος ανέπτυξε στους παρευρισκόμενους συναδέλφους την λειτουργία του Ταμείου μας και την αναγκαιότητα της ύπαρξης του  σήμερα που τα κρατικά επικουρικά ταμεία τείνουν να καταρρεύσουν. Ο κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ  κατά την διάρκεια της συζητήσεως  τέθηκαν διάφορα ερωτήματα από τους παρευρισκόμενους συναδέλφους σχετικά με την λειτουργία του Ταμείου μας, στα οποία ο Πρόεδρός μας απάντησε και έδωσε σχετικές διευκρινήσεις.
                                                              Ζάκυνθος,  7  Μαρτίου  2013
                                                        Ο
                                                                                      ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.
                                                                                     ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                                                                                     ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ