Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ……ΧΙΟΥ……


                                                                 Χίος, 04 Απριλίου  2013

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
              ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
                     Ικτίνου 2 - ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: ΄΄Αρχαιρεσίες της  27/03/2013 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής
                Επιτροπής της Τ.Δ. ΧΙΟΥ΄΄.

-  Σας γνωρίζουμε ότι την 27/03/2013 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή εκατοντάδων μελών μας οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Τ.Δ.Χίου  από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-   Την 04/04/2013 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως  κατωτέρω :
Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ         
:
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ευστράτιος
2.
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
:
ΞΕΝΑΚΗΣ Ιωάννης
3.
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
:
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Δημήτριος
4.
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
:
ΠΥΤΙΑΝΟΣ Αδαμάντιος
5.
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
:
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ζαφείριος
6.
ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ
:
ΑΠΕΣΣΟΣ Σταύρος
7.
Τ Α Μ Ι Α Σ                
:
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γεώργιος
8.
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ       
:
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ Βασίλειος
9.
ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ.
:
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ιωάννης

Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
:
ΤΣΟΥΡΟΣ Συμεών
2.
ΜΕΛΟΣ
:
ΣΑΛΑΓΑΡΑΣ Βασίλειος
3.
ΜΕΛΟΣ
:
ΓΙΑΛΙΑΣ Απόστολος

Αγαπητοί  συνάδελφοι,
Θα  θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε  για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή όλων σας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ενώσεώς μας και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

S E R V O   P E R   A M I K E C O

             Ο  Πρόεδρος                                   Ο  Γεν. Γραμματέας

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ         ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ