Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: 038-2013        Θεσσαλονίκη 12 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣ: 1) ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

          2) ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

          3) ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. XIOY

          4) TOΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΣΑΜΟΥ

          5) ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΟΙΝ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ

ΘΕΜΑ: "Ευχαριστήρια επιστολή".Συνάδελφοι - Αγαπητοί φίλοι.Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τις Τοπικές Διοικήσεις ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ και ιδιαίτερα τους Προέδρους αυτών, καθώς και τον Αντιπρόεδρο ΤΡΙΚΑΛΩΝ, αλλά και πλήθος εκπροσώπων Τοπικών Διοικήσεων, για τους κάτωθι λόγους:

1)    κ. ΛΙΒΙΤΣΑΝΟ Νικόλαο - Πρόεδρο IPA Λευκάδας, για την εξαιρετική υποδοχή, διαμονή και λοιπές διευκολύνσεις προς την Τοπική μας, από τον ίδιο και όλο το Δ.Σ. της Τοπικής Λευκάδας.

2)    κ. ΚΙΤΣΙΟ Σοφοκλή - Πρόεδρο IPA Πρέβεζας, για την εξαιρετική υποδοχή και φιλοξενία που έτυχε η Τοπική μας, στις 16-6-2013 στην Πρέβεζα.

3)    κ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ευστράτιο - Πρόεδρο IPA Χίου για την αποστολή σε μας, φωτογραφικού υλικού περίπου 500 φωτογραφιών από τις εργασίες του Πανελληνίου Συνεδρίου στην Λευκάδα, το οποίο θα μας είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την ιστοσελίδα μας, το περιοδικό μας και το αρχείο μας.

4)    κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο - Πρόεδρο IPA Σάμου, ο οποίος και με την ιδιότητα του επίτιμου μέλους μας, προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Τοπική μας και από τις εργασίες του Πανελληνίου Συνεδρίου της Λευκάδας, μας απέστειλε μεγάλο όγκο φωτογραφικού υλικού, για τις ανάγκες της Τοπικής μας.

5)    κ. ΘΕΟΧΑΡΗ Κων/νο - Αντιπρόεδρο IPA Tρικάλων, για την δωρεά του σπουδαίου βιβλίου «ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ» εκδόσεως ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΠ. ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ, το οποίο θα κοσμήσει την βιβλιοθήκη της Τοπικής μας.

6)    Τις δεκάδες των εκπροσώπων Τοπικών Διοικήσεων, τα ονόματα των οποίων δεν αναφέρουμε προς αποφυγή να λησμονήσουμε κάποιον, για τα συμβολικά δώρα που πρόσφεραν στην αποστολή της Τοπικής μας Διοίκησης στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Λευκάδας.

Συνάδελφοι και φίλοι, σας ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε στο μέλλον, να σας ανταποδώσουμε την φιλοξενία και την φιλία. ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ο Πρόεδρος                                Ο Γ. Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας                      ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος