Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ 2010Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2012
                                                 
ΠΡΟΣ:  1. Όλες τις Τ.Δ.  Χώρας
             2. Όλα τα μέλη ΤΕΑΕΤΔΕΑ


Θέμα: «Αποστολή Ατομικής Μερίδας»

        Σας γνωρίζουμε ότι εστάλησαν προς όλους τους συναδέλφους-μέλη του Ταμείου ΤΕΑΕΤΔΕΑ οι ατομικές μερίδες των συνολικών εισφορών τους.  
        Όποιο μέλος δεν έλαβε την ατομική του μερίδα παρακαλείται να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Ταμείου (υπεύθ. κος ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ Σπυρίδων, τηλ. 210 5227330).Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                    
   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος                                     ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευθυμία